Konkurs literacki w naszej szkole

 

PODCZAS CAŁEGO TYGODNIA MISYJNEGO ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W
KONKURSIE LITERACKIM
     1. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej
(wiersz, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad).
     2.
Ø WIERSZ nie powinien być dłuższy niż 30 wersów;
Ø OPOWIADANIE- maksymalnie 3 strony A4;
Ø LIST - maksymalnie 2 strony A4;
Ø ARTYKUŁ PRASOWY LUB WYWIAD - od 2 do 3 stron A4. 
     4. Przyjmowany będzie wydruk komputerowy tekstu wraz z jego kopią na płycie CD/DVD
     (czcionka 12, TIMES NEW ROMAN).
     5. Ocenie podlega:
      zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność      stylistyczna i ortograficzna, estetyka pracy, zachowanie określonej formy     wypowiedzi, dobór słownictwa.
PRZEWIDZIANO DYPLOMY
I SYMBOLICZNE NAGRODY…
Na prace czekamy cały tydzień misyjny ….
Ostateczny termin oddania prac upływa
23 października godz. 9.00
Gotowe prace proszę przekazać członkiniom KOŁA MISYJNEGO z grupy LITERACKIEJ
a następnie do klasy 21.


 

Godzina
 
Reklama
 
Komunikaty
 
brak
Słowo na dziś
 
Oczy wzniesione ku górze nie widzą żadnych granic...
 
Stronę odwiedziło już 5783 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=